Tôi có thể giúp bạn bè cải thiện thứ hạng của họ hay không?