Bir projenin yayınlanma süresi nedir?Tarama sürecinde uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?