ฉันมีความจำเป็นจะต้องตอบแทนผู้สนับสนุนในทางใดทางหนึ่งอย่างเป็นพิเศษบ้างหรือไม่