จะเป็นอย่างไรหากโครงการสิ้นสุดลงโดยไม่ได้บรรลุเป้าหมาย