ฉันจะสามารถแก้ไขหรือลบข้อคิดเห็นในการสนับสนุนของฉันได้หรือไม่