ฉันจะสามารถค้นหาโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่