จะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะปิดบัญชีในขณะที่โครงการยังคงดำเนินการอยู่