มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับการให้การสนับสนุนของฉันหรือไม่