การชำระเงินให้กับการระดมทุน Airtripp ปลอดภัยหรือไม่