ฉันควรทำอย่างไรหากไม่ต้องการให้ตัวตนได้รับการเปิดเผยเนื่องจากให้การสนับสนุน