Bagaimana hendak meningkatkan kedudukan di dalam Ranking?