Boleh sesuatu projek dibatalkan setelah ia bermula?