Ada halangan bahasa yang dikenakan kepada aplikasi dan intipati projek?