Adakah yuran dikenakan apabila sokongan dilakukan?