Adakah segala transaksi kepada Airtripp Funding selamat?